Σιλβέστρος Σπυρίδων

silvestros-2 Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής -1983 Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξειδίκευση Περιοδοντολογίας - Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Tufts Βοστώνης 1991

Διδακτορικός τίτλος Περιοδοντολογίας (Phd) – Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 1998

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 2002 – σήμερα

Συντονιστής Μονάδος Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2006-2011

Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Περιοδοντολόγων 2009-2011

krithinakisΠτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2008 
Εξειδίκευση Ενδοδοντίας – Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Boston University 2012

petropoulouΠτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  2008
Εξειδίκευση Προσθετικής Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 2012
Master στην προσθετική 2012
Τηλ. Επικοινωνίας 210.72.12.138