Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονεύρωση)

Στο εσωτερικό κάθε δοντιού, υπάρχει μαλακός ιστός, που ονομάζεται πολφός. Ο πολφός περιέχει αιμοφόρα αγγεία, νευρικές ίνες και συνδετικό ιστό. Όταν ο πολφός φλεγμαίνει, τραυματιστεί ή μολυνθεί, τότε το δόντι χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση)

Η μόλυνση, η φλεγμονή, μπορεί να προέρχεται από τερηδόνα , τραυματισμό ή κάταγμα και μπορεί να συνοδεύονται από έντονο πόνο ή απόστημα.
Η ενδοδοντική θεραπεία, πραγματοποιείται συνήθως σε 1-2 συνεδρίες, ανάλογα με την έκταση και την βαρύτητα της βλάβης.

Πραγματοποιείται με στελεχιαία αναισθησία και δεν υπάρχει καθόλου πόνος τόσο, κατά την διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της θεραπείας. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη υψηλής τεχνολογικής υποδομής (μικροσκόπια-ψηφιακά ακτινογραφικά μηχανήματα . system B, obtura κ.λ.π.) η οποία σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη γνώση, εξασφαλίζει άμεση θεραπεία.

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

Υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες ενώ το δόντι έχει υποστεί ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), απαιτείται να γίνει επανάληψη αυτής.

Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι π.χ η ύπαρξη κεκαμένων ριζών, η περίπλοκη ανατομία των ριζικών σωλήνων, με αποτέλεσμα την πιθανή ατελή αντιμετώπισή τους αρχικά. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι είτε συμπτωματικές είτε όχι.

Ο ενδοδοντολόγος θα συζητήσει μαζί σας την εξέλιξη αυτής, προτού ξεκινήσει την επανάληψη.

Η ενδοδοντική θεραπεία, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, έχει ποσοστό, επιτυχίας της τάξης του 80-90%.

  • Τα απονευρωμένα δόντια "μαυρίζουν" πάντα;

    Εφόσον γίνουν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, όλες οι απαραίτητες διεργασίες ολοκλήρωσης της απονεύρωσης, τότε τα απονευρωμένα δόντια δεν μαυρίζουν.
  • Γιατί πρέπει να απευθυνθώ σε ειδικό, για την απονεύρωση;

    Η μορφολογία πολλών δοντιών είναι πολλές φορές ιδιαίτερη π.χ (κεκαμμένες ρίζες, απασβεστιωμένοι ριζικοί σωλήνες), όπου στις περιπτώσεις αυτές, η ενδοδοντική θεραπεία, απαιτεί εξειδικευμένα μηχανήματα καθώς και ειδική εμπειρία του επεμβαίνοντος. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στο υπο θεραπεία δόντι, που συνήθως συνοδεύονται από έντονο πόνο.
Τηλ. Επικοινωνίας 210.72.12.138